a local micro roastery serving the finest selection of coffees sourced locally and globally.

สินค้าของเรา

สแตนทอลล์ สตอรี่

EST. 2014

สแตนทอลล์ เป็นโรงคั่วกาแฟอิสระ เปิดบ้านรับลูกค้าเมื่อกันยายน 2014 บนถนนลงหาดบางแสน ด้วยความปรารถนาจะนำกาแฟคุณภาพสู่ชุมชนบางแสน ด้วยประสบการณ์การลองผิดลองถูกกับการเปิดร้านมาก่อนหน้า จึงทำให้เราตั้งใจจะสร้างร้าน ‘สแตนทอลล์’ ให้เป็นคาเฟ่ที่จะ “ยืนหยัด” อยู่ได้ด้วยคุณภาพของกาแฟและบริการ เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพทั้งสองด้านคือสิ่งที่จะทำให้ลูกค้าไว้ใจให้เราเป็นร้านประจำ

Quality Green beans
Standtall’s Standard Rosted
Fresh Speciality Products

สินค้าขายดี

OUR STANDARD PRODUCTS

คำนิยม

Our customers 's opinion is more
important than ours.

ความรู้

FRESH KNOWLEDGE FROM STANDTALL

#Standtallcoffee