การบดกาแฟ
หลังจากได้เมล็ดกาแฟที่คั่วมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือต้องบดให้กาแฟเป็นผงก่อนจึงจะนำไปชงได้ กาแฟคั่วเมื่อบดแล้วจะทำปฏิกิริยากับอากาศได้อย่างรวดเร็ว เพียง 1-2 ชม. ก็เสียกลิ่นและรสไปมาก จึงควรบดกาแฟเฉพาะเมื่อจะชงเท่านั้น เพื่อให้ได้กลิ่นและรสชาติที่ดีที่สุดของกาแฟแต่ละล็อต
 
 
ในเครื่องบดกาแฟ มีรูปแบบฟันเฟืองสำหรับบดกาแฟสองรูปแบบ คือ burr กับ blade โดยแบบ blade นั้นจะพบเฉพาะในเครื่องบดกาแฟรุ่นประหยัดเท่านั้น เครื่องบดแบบ blade ใช้ใบมีดในการเฉือนเมล็ดกาแฟให้แตกเป็นชิ้น ๆ เหมือนใบมีดในเครื่องปั่นผลไม้ ผลลัพธ์คือผงกาแฟมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันมากเกินไป ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งจะมีผลต่อการสกัดกาแฟในขั้นตอนต่อไป
 
 
การชงกาแฟให้ดีนั้น ต้องใช้เฟืองบดแบบ burr เสมอ เพราะเฟือง burr มีลักษณะคือเป็นเฟืองสองตัวขบกัน เมล็ดกาแฟจะถูกบดจากชิ้นใหญ่แล้วค่อย ๆ เล็กลงอย่างสม่ำเสมอกัน ผงกาแฟที่ได้จึงมีขนาดใกล้เคียงกัน
 
 
ดังที่กล่าวไปในย่อหน้าข้างต้น ขนาดของผงกาแฟที่เกิดจากเครื่องบดคือสิ่งสำคัญที่ตัดสินคุณภาพของเครื่องบดเครื่องหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะเครื่องบดไฟฟ้าหรือเครื่องบดมือหมุนก็ตาม เนื่องจากผงกาแฟที่ขนาดใหญ่มีพื้นที่ผิวน้อยกว่าผงกาแฟขนาดเล็ก จึงทำให้โดนสกัดด้วยน้ำได้น้อยกว่าด้วยเวลาสกัดเท่ากัน หากกาแฟถูกบดมาให้มีขนาดผงใกล้เคียงกัน องค์ประกอบต่าง ๆ ในเมล็ดกาแฟก็ถูกสกัดออกมา “พอดี” เท่า ๆ กัน แต่หากผงกาแฟมีขนาดใหญ่บ้าง เล็กบ้าง ก้อนใหญ่จะถูกสกัดน้อยเกิน ส่วนผงเล็กก็ถูกสกัดมากไป ผลลัพธ์สุดท้ายในแก้วกาแฟจึงไม่ดีเท่าที่ควร